Zásady ochrany osobních údajů

SOUBORY COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete využívat Vaše osobní údaje. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR, dále jen “nařízení”) naleznete níže. Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.12. 2022.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je

TenTech Systems s.r.o.
IČO: 03924807
Fakturační adresa:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

(dále jen “správce”). 

Kontaktní údaje správce pro doručování:

Monika Hálová, MSc, Máchova 590, Tišnov, 666 01.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

………………………………………………………………………….

 1. CO SHROMAŽĎUJEME – Vaše osobní údaje především v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, fakturační adresa, dodací adresa a dále také údaj o ceně a obsahu objednávek.
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jako správce Vaše osobní údaje využíváme především k zajištění přepravy zboží. Dále k vystavení faktur k objednávce. Uchování Vašich osobních údajů rovněž slouží k naší právní ochraně v případě právních sporů. Rovněž je využíváme k naplnění našich zákonných povinností (např. zákonná povinnost archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly). Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – 10 let od získání souhlasu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ – K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky nařízení a zároveň budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje. Především společnosti, které zajišťují přepravu pro správce jako Česká pošta, Toptrans, GLS a další osoby či společnosti, které jako správce potřebujeme pro své podnikání, jako například účetní programy, atd. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ – Právo na zpřístupnění informací, jejich opravu, omezení práce s osobními údaji, za podmínek stanovených v nařízení, máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Stačí nás kontaktovat a bez zbytečného prodlení Vás informujeme, jak jsme Vaše osobní údaje získali, zda a jakým způsobem je zpracováváme, na Vaši žádost také osobní údaje upravíme. Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat.
 6. PRÁVO NA VÝMAZ – Pokud nastane jedna z podmínek určená nařízením, jsme jako správce povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje. 
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je shromažďovali nebo zpracovávali.
 • Odvoláte svůj souhlas se zpracováním, pokud jsme ho ke zpracování údajů potřebovali a neexistuje další právní důvod pro zpracování. 
 • Osobní údaje zpracováváme z jakéhokoli důvodu neoprávněně a neexistuje právní důvod pro jejich další uchovávání a zpracování.
 1. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT – Je rozšířením práva na výmaz, při němž jako správce musíme provést přiměřené kroky, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje a jejich kopie.
 2. PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ – Pokud nemáte právo na výmaz a používáme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte i přesto právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. U jiných námitek bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme Vaše osobní údaje využívat v souladu se zákonem, naším oprávněným zájmem a Vaší námitkou, o výsledku Vás informujeme a do té doby omezíme používání Vašich osobních údajů.
 3. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ – Jako správce Vám musíme na Vaši žádost předat všechny údaje, které o Vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
 4. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – Vždy a bez udání důvodu můžete vzít svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení správce zpět.
 5. PRÁVO ODHLÁSIT SE ZE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – Odhlásit se můžete kdykoliv a bez udání důvodu kliknutím na odkaz v obchodních sdělení správce, newsletterech. Rovněž nás stačí kdykoliv a jakkoliv informovat o přání odhlásit se ze zasílání takových sdělení a provedeme požadovanou změnu za Vás.
 6. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU – Pokud budete mít jakékoli otázky či výtky spojené s naším zpracováním Vašich osobních údajů, určitě se na nás obraťte jakoukoli cestou a rádi Vám vše zodpovíme. Pište na monika@hacati.cz. Pokud byste přesto nebyli spokojeni s naší odpovědí, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

S těmito Obecnými podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím internetového formuláře na hacati.cz. Zaškrtnutím potvrzujete, že jste s nimi v plném rozsahu seznámen/a a přijímáte je. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze je vždy k dispozici na internetových stránkách správce www.hacati.cz.